Voor een veilig magazijn

Vraag nu een inspectie aan

Ingebruikname inspectie

Vraag nu een inspectie aan

Periodieke inspectie

Vraag nu een inspectie aan
Safety Support

voor een veilig magazijn

Safety Support is gespecialiseerd in magazijninspecties. Onze inspecteurs inspecteren alle merken en kunnen in het natraject ook de contacten met fabrikanten en leveranciers verzorgen. Doordat we zitting hebben in diverse normcommissies, zijn we volledig op de hoogte: zowel technisch, als op het gebied van wet- en regelgeving.

Onze zorg is het zekerstellen van een veilige staat van uw magazijn. Dit bereiken wij volgens een structurele aanpak met bijbehorend veiligheidsdossier. Elk inspectietraject start met een oriënterend gesprek waarin wij onze diensten en werkwijze nader zullen toelichten.

bekijk hier onze folder   inspectie aanvragen
Magazijninspecties

Wij kunnen voor u de volgende inspecties uitvoeren

Daar waar de veiligheid afhangt van de wijze van installatie en gebruik dient de leverancier een 'verklaring van toegelaten gebruik' op te stellen. Deze verklaring gaat in op veilig gebruik, maar ook op die aspecten die invloed hebben op het constructieve ontwerp zoals de toelaatbare draagkracht, of fundering magazijnstelling..

Onze ingebruikname inspecties worden uitgevoerd op basis van de Nederlandse Praktijk Richtlijnen 'NPR 5054 & 5055'. Wij controleren de aanwezigheid en juistheid van de 'verklaring van toegelaten gebruik' en indien nodig vragen wij deze aan bij uw leverancier. Daarnaast controleren wij op juiste wijze van montage in geval van palletstellingen op de 'ARMP 2004'. Een tweede deel van de inspectie bestaan uit standaard periodieke inspectie waarbij de algehele veiligheid goed wordt gecontroleerd. De aanwezigheid van 'DT-platen' wordt gecontroleerd en daar waar nodig worden deze door ons opgesteld.
Afhankelijk van de omloopsnelheid in uw magazijn kunnen wij uw magazijn minimaal eens per kalenderjaar inspecteren *1). Deze periodieke inspectie wordt uitgevoerd door een van onze deskundige keurmeesters *2) die over minimaal 5 jaar ervaring beschikken op het gebied van magazijnstellingen en een constructieve achtergrond hebben. Onze periodieke inspecties gebeuren aan de hand van de Nederlandse Praktijk Richtlijn 'NPR 5055' welke gebaseerd is op de volgende Nederlandse normen: NEN-EN 15620, 15629, 15635 en 5051. Daarnaast vorm het Arbo-informatieblad AI-14 een belangrijk document voor regels op het gebied van inrichting, transport en opslag in en om bedrijfsruimten.

Na afloop van onze periodieke inspectie krijg u van ons de volgende rapportages aangeleverd indien van toepassing.

- Keuringsformulier
- Keuringrapportage
- Schaderapport
- Reparatievoorstel / Plan van aanpak

Als onafhankelijke keurorganisatie werken wij met diverse leveranciers om in de voorziening van reparatiedelen te voorzien. Wij begeleiden u ook graag in de afwikkeling van het door ons uitgebrachte reparatievoorstel en Plan van aanpak
Bij een schade inspectie komen we op locatie om een (of meer) specifieke schade(s) te beoordelen. Indien nodig wordt er door de inspecteur advies gegeven hoe te handelen, zoals het in hoeverre ontlasten van de stelling en de te blokkeren locaties.

Aan de hand van de rapportage kan men vervolgstappen ondernemen. Materialen kunnen worden besteld en eventueel aanwezige en geschikte reservematerialen kunnen worden gebruikt ter reparatie.
dossier

alles in één map geregeld


Safety Support dossier

Een goede inspectie is eigenlijk pas het begin. U moet immers beslissen wat u met de geconstateerde afwijkingen doet, en daar eventueel ook uw beleid op aanpassen. Uw Veiligheidsdossier helpt u daarbij.

We verwerken de bevindingen van al onze inspecties volledig digitaal.

voorbeeld veiligheidsdossier


In uw veiligheidsdossier vindt u daardoor alles wat u nodig heeft om uw magazijn veilig te maken en te houden, waaronder:Safety Support

✓  Kenmerken van het magazijn
✓  Plattegrond van het magazijn met gemarkeerde aandachtspunten
✓  Complete gegevens van elke stelling
✓  Complete gegevens van elk onderdeel
✓  De normen waaraan getoetst is
✓  Afwijkingen van de norm
✓  Foto's van de afwijkingen
✓  Heldere signaleringscodes (rood - oranje - groen)
✓  Duidelijke adviezen
✓  Aftekenmogelijkheid

Naast een fysiek dossier bij u op locatie is uw veiligheidsdossier altijd digitaal beschikbaar via ons klantportaal. Hierdoor heeft u realtime inzicht in de status van uw magazijn. Ook uw bewijs van inspectie en de eventuele planning van volgende inspecties zijn hier aanwezig.


managementinformatie


De verantwoordelijke binnen een organisatie wordt in de normen de PRSES genoemd (Person Responsible for Storage Equipment Safety). Conform de norm NEN-EN 15635 verzamelt de veiligheidsmanager alle informatie met betrekking tot de toestand en de veiligheid van de magazijnstellingen.

Het (laten) uitvoeren van periodieke inspecties en het up-to-date houden van het veiligheidsniveau van het magazijn en de magazijnstellingen maken onder andere deel uit van dit takenpakket. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de zogenaamde draagkracht typeplaten en technische staat van de stelling componenten. Voor het in stand houden van het veilige draagvermogen van palletstellingen en een veilige werkomgeving in het magazijn is een praktijkrichtlijn ontwikkeld genaamd NPR 5055-1:2009 nl.

Lees hier meer over deze NEN NPR 5055-1 richtlijn.

magazijninspectie
regelgeving

NEN-EN 15512

Volgens de Europese regelgeving dienen stalen opslagsystemen in Europa te voldoen aan de norm op het gebied van ontwerp. Voor palletstellingen is onder andere NEN-EN 15512 opgesteld waarmee producenten kunnen voldoen aan de vereiste regelgeving. De laatste NEN-EN 15512 norm was echter alweer van 2009 en daarom heeft de CEN - de instantie die verantwoordelijk is voor het normenpakket waaraan palletstellingen dienen te voldoen - gewerkt aan een update van deze norm.

Deze nieuwe EN 15512:2020 update is per 1 juni 2022 ingegaan voor heel Europa, behalve in Nederland omdat volgens de Nederlandse regelgeving een palletstelling ook dient te voldoen aan het geldende bouwbesluit. Voor dit laatste is daarom een set aanvullende veiligheidsnormen ontworpen die samen met de oorspronkelijke NEN-EN 15512 gaan gelden. Deze aanvullende normen wordt de A-deviatie genoemd. In Nederland geldt dus de NEN-EN 15512:2020+A1:2022.

Meer informatie over deze norm is te vinden via: NEN-EN 15512:2020+A1.

magazijninspectie
magazijninspectie
magazijninspectie
Vrijblijvende aanvraag

offerte inspectie

Wilt u kennismaken met onze aanpak?
Maak dan gebruik van onderstaand formulier of neem contact op via +31 (0)73 820 0333


* zijn verplichte velden
Drag en drop (of upload) hier eventuele afbeeldingen van uw magazijn(en) en/of stellingen
max bestandsgrootte: 50 MB
max aantal bestanden: 10
upload