voor een veilig magazijn
Inloggen of aanmelden | Winkelwagen
T 073 820 0333
Inspectie portaal
magazijn beveiliging
aanrijdbeschermer
magazijn beveiligings

Bouwbesluit

Als u gaat (ver)bouwen, moet u rekening houden met bepaalde bouwtechnische eisen die gelden voor uw bouwwerk. Uw bouwwerk mag immers geen gevaar voor u en uw omgeving opleveren.

Daarom gelden er eisen voor veiligheid (sterkte van het gebouw en brandveiligheid), gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Deze eisen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2003. Om ervoor te zorgen dat bouwwerken aan de minimumeisen voldoen, zijn er bepaalde grenswaarden vastgelegd. Bijvoorbeeld de minimale hoogte van het plafond, de minimale brandwerendheid van tussenmuren en de minimale capaciteit van de ventilatie. 
Alle bouwwerken moeten voldoen aan het Bouwbesluit 2003, ook de vergunningsvrije bouwwerken. Als u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aanvraagt, controleert de gemeente of uw bouwplan aan het Bouwbesluit voldoet. U blijft uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2003. Als uit uw vergunning niet duidelijk blijkt hoe iets uitgevoerd moet worden, dan moet het altijd voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2003.

De bouwtechnische voorschriften zijn te vinden op de volgende link:Bouwbesluit online

Gebruiksfuncties

De functie van een ruimte bepaalt welke eisen van het Bouwbesluit van toepassing zijn. De verschillende functies worden in het Bouwbesluit aangeduid als 'gebruiksfuncties'. Het Bouwbesluit onderscheidt twaalf categorieën: 

Functie

Omschrijving

woonfunctie

gebruiksfunctie voor het wonen

bijeenkomstfunctie

gebruiksfunctie voor het samenkomen van mensen voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse en het aanschouwen van sport

celfunctie

gebruiksfunctie voor dwangverblijf van mensen

gezondheidszorgfunctie

gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling

industriefunctie

gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden

kantoorfunctie

gebruiksfunctie voor administratie

logiesfunctie

gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan mensen

onderwijsfunctie

gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs

sportfunctie

gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport

winkelfunctie

gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten

overige gebruiksfunctie

iet in dit lid benoemde gebruiksfunctie voor activiteiten waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt

bijeenkomstfunctie voor kinderopvang

bijeenkomstfunctie voor het bedrijfsmatig opvangen, verzorgen, opvoeden en begeleiden van kinderen die het basisonderwijs nog niet hebben beëindigd

 

Mijn winkelwagen
Geen producten
Mijn account
Klantbeoordelingen
 
IDEAL

Bezorging via: