voor een veilig magazijn
Inloggen of aanmelden | Winkelwagen
T 073 820 0333
Inspectie portaal
magazijn beveiliging
aanrijdbeschermer
magazijn beveiligings

ARBO

Algemeen gesproken bestaat de wet- en regelgeving in Nederland op het gebied van arbeidsomstandigheden uit:

  • Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet )
  • Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbo-besluit)
  • Arbeidsomstandighedenregeling

Arbeidsomstandighedenwet
De rechten en plichten van werkgevers en werknemers zijn in Nederland vastgelegd in de arbeidsomstandighedenwet ook wel Arbo-wet genoemd. Deze wet is bedoeld om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te creëren, dit draagt er aan bij dat werknemers minder vaak ziek zijn of arbeidsongeschikt worden. De Arbo-wet geldt overal waar arbeid wordt verricht. Niet alleen bij bedrijven, maar ook bij verenigingen of stichtingen. De Arbo-wet vormt het algemeen wettelijk kader.

De complete arbeidsomstandighedenwet is te vinden op: arbeidsomstandighedenwet

Arbeidsomstandighedenbesluit
Hoewel de Arbo-wet de wat meer algemene wetten beschrijft worden in het arbobesluit nadere regels beschreven voor specifieke sectoren en categorieën werknemers ofwel de materiële bepalingen. Deze regels gelden voor zowel werkgevers als werknemers.

Het complete Arbeidsomstandighedenbesluit is te vinden op: arbeidsomstandighedenbesluit

Arbeidsomstandighedenregeling
De Arbeidsomstandighedenregeling vormt een nadere uitwerking van de Arbo-wet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Hierin staan onder andere voorschriften over opleiding en beroepziekten, de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en taken van deskundigen en arbodiensten

De complete Arbeidsomstandighedenregeling is te vinden op: arbeidsomstandighedenregeling

AI bladen
Naast het hierboven beschreven juridische kader bestaan over een aantal onderwerpen op het gebied van arbeidsomstandigheden de Arbo-Informatiebladen. Deze AI-bladen bevatten toegankelijke informatie over hoe werkgevers en werknemers in de praktijk kunnen omgaan met de samenhangende wettelijke regels en beleidsregels. Arbo-Informatiebladen zijn uitdrukkelijk bedoeld als voorlichting en niet als bindend voorschrift of bindende beleidsregel. Voor het inrichten van bedrijfsruimten, het transport en de opslag binnen bedrijven wordt gebruik gemaakt van AI-blad 14.

Mijn winkelwagen
Geen producten
Mijn account
Klantbeoordelingen
 
IDEAL

Bezorging via: