voor een veilig magazijn
Inloggen of aanmelden | Winkelwagen
T 073 820 0333
Inspectie portaal
magazijn beveiliging
aanrijdbeschermer
magazijn beveiligings

Periodieke inspectie

Afhankelijk van de omloopsnelheid in uw magazijn kunnen wij uw magazijn minimaal eens per kalenderjaar inspecteren1,2. Deze periodieke inspectie wordt uitgevoerd door een van onze deskundige keurmeesters3 die over minimaal 5 jaar ervaring beschikken op het gebied van magazijnstellingen en een constructieve achtergrond hebben.

Onze periodieke inspecties gebeuren aan de hand van de Nederlandse Praktijk Richtlijn “NPR 5055“ welke gebaseerd is op de volgende Nederlandse normen: NEN-EN 15620, 15629, 15635 en 5051. Daarnaast vorm het Arbo-informatieblad AI-14 een belangrijk document voor regels op het gebied van inrichting, trasport en opslag in en om bedrijfsruimten.

Na afloop van onze periodieke inspectie krijg u van ons de volgende rapportages aangeleverd indien van toepassing.

-       Keuringsformulier
-       Keuringrapportage
-       Schaderapport
-       Reparatievoorstel / Plan van aanpak

Als onafhankelijke keurorganisatie werken wij met diverse leveranciers om in de voorziening van reparatiedelen te voorzien. Wij begeleiden u ook graag in de afwikkeling van het door ons uitgebrachte reparatievoorstel en Plan van aanpak

1“Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd”. (Bron: Arbobesluit Art. 7.4a lid 3)

2minimaal één maal per jaar dient u de staat van uw magazijnstelling te controleren.” (bron: FEM 10.2.04)

3”Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling” (Bron: Arbobesluit Art. 7.4a lid 5)

Mijn winkelwagen
Geen producten
Mijn account
Klantbeoordelingen
 
IDEAL

Bezorging via: